Stadsmonitor Tilburg

Vestigingen in B winning delfstoffen

Aantal vestigingen in bedrijfstak B = Winning van delfstoffen (indeling volgens SBI2008)