Stadsmonitor Tilburg

Vestigingen in C industrie

Aantal vestigingen in bedrijfstak C = Industrie (indeling volgens SBI2008)