Stadsmonitor Tilburg

Vestigingen in E water; afval(water)beheer

Aantal vestigingen in bedrijfstak E = Winning en distributie van water; afval- en afvalwaterbeheer en sanering (indeling volgens SBI2008)