Stadsmonitor Tilburg

Vestigingen in L onroerend goed

Aantal vestigingen in bedrijfstak L = Verhuur van en handel in onroerend goed(indeling volgens SBI2008)