Stadsmonitor Tilburg

Vestigingen in S overige dienstverlening

Aantal vestigingen in bedrijfstak S = Overige dienstverlening (indeling volgens SBI2008). O.a. reparatie van computers en consumentenartikelen, belangenorganisaties, wasserijen, haarverzorging, sauna's, uitvaartverzorging.