Stadsmonitor Tilburg

% Vestigingen in L onroerend goed

% vestigingen in bedrijfstak L = Verhuur van en handel in onroerend goed(indeling volgens SBI2008) op totaal aantal vestigingen